A A A K K K
для людей з вадами зору
Золочівська районна державна адміністрація
Львівської області

Інформація у разі загибелі посівів: що робити?

Дата: 24.07.2023 14:26
Кількість переглядів: 164

Конкретного порядку документального оформлення загибелі посівів немає, що дає аграріям змогу визначати його самостійно. Але будь-яку господарську операцію треба підкріпити відповідним первинним документом у т.ч. і списання загиблого врожаю. Вимоги до оформлення первинних документів встановлені у Законі про бухоблік.

 

Пакет документів може відрізнятися залежно від того, з якою метою оформляють загибель врожаю внаслідок негоди (для одержання страхового відшкодування, оформлення податкових пільг чи одержання компенсації від держави). У будь-якому випадку, яку б форму документа не було обрано, варто пам'ятати, що реквізити ліквідаційних документів мають відповідати мінімальним вимогам до первинки (ст. 9 Закону про бухоблік та п. 2.4 Положення № 88).

 

Загалом факт загибелі посівів потребує втручання спецкомісії, яку створюють на підприємстві на підставі окремого розпорядження (наказу) керівника. Їй, як правило, доручають:

1. Провести обстеження й зафіксувати факт загибелі площ посівів (урожаю).

2. Оцінити розмір нанесеної шкоди внаслідок погодних явищ (інших непередбачуваних явищ природного походження).

3. Внести пропозиції щодо вжиття заходів, спрямованих на усунення наслідків негоди, зокрема про ухвалення рішення про списання посівів (урожаю). До складу зазначеної комісії можуть входити як працівники сільгосппідприємства (агроном, (головний) бухгалтер, бригадир), так і представники інших організацій, зокрема страхової компанії (якщо посіви були застраховані), cільради, на території якої знаходяться відповідні землі, РДА, тощо.

 

Документальне оформлення

За результатами роботи спецкомісії оформлюють відповідний документ – як правило, акт обстеження (довільної форми). Його підписують голова й усі члени комісії, а керівник (чи уповноважена на це особа) – затверджує. У подальшому всі зафіксовані в такому акті відомості (зокрема, розмір площі посівів, які постраждали внаслідок негоди, ступінь пошкодження посіву, а також ухвалені рішення щодо подальшої їх долі) слугуватимуть підставою для формування похідних бухгалтерських документів.

Якщо посіви мають незначні пошкодження або площа пошкодження невелика, то комісія може рекомендувати підприємству продовжувати їх вирощувати для отримання врожаю.

У ситуації, коли загинула більша частина посівів і подальше їх вирощування неможливе чи економічно недоцільне, є два варіанти:

1. Або поле під загиблими посівами переорати та залишити під парами (на полі у поточному сезоні нічого не висіватимуть).

2. Або висіяти нову культуру.

Важливо з актом комісії отримати довідку з Державної Гідрометеоролігної служби України для одержання документів, які підтверджують факт несприятливих погодних умов, що могли вплинути на збереження застрахованих посівів (довідка про несприятливі погодні умови)

Довідка Гідрометцентру про несприятливі погодні умови можна отримати зателефонувавши до даної структури вашого регіону  https://meteo.gov.ua/ua/33345/services/. Дана послуга є платною. Виїзд спеціаліста за місцем постраждалих посівів не здійснюється.

Також мати фотофіксацію втрати посівів з вказаними на фото дати та часу.

Алгоритм отримання сільськогосподарським товаровиробником коштів  резервного фонду бюджету відповідно до порядку використання коштів,  затвердженого Постановою КМУ від 29.03.2002 № 415 (далі – Порядок)

 

Коли настає надзвичайна ситуація регіонального характеру для часткової  компенсації збитків можуть виділятися кошти з Державного резервного фонду.

 

1. Сільгосптоваровиробник.

У разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного чи природного  характеру, яка завдала шкоди посівам, або призвела до їх загибелі, а сільгосптоваровиробник претендує на отримання компенсації з резервного  фонду державного бюджету йому потрібно надати до райдержадміністрації:

- обґрунтування необхідності та обсягів додаткових коштів (довідку про  збитки, які виникли внаслідок стихії, довідки з Держстату по с/г підприємству  щодо посіву, середній ціні реалізації в попередньому році та валові збори і  урожайність за останні 5 років по пошкоджених с/г культурах, довідку від  гідрометеорологічного центру про надзвичайну ситуацію);

- акт обстеження посівів. Оскільки порядку документування факту  загибелі посівів у жодному нормативно-правовому акті не визначено, то він  складається у довільній формі, при цьому зазначається назва підприємства,  загальна площа посіву чи посадки с-г культури, фаза розвитку, площа загибелі  (пошкодження, %) культури та в наслідок якої надзвичайної ситуації. Акт  скріпляється підписами членів комісії, до складу якої можуть входити як  працівники сільгосппідприємства (керівник, агроном, (головний) бухгалтер,  бригадир), так і представники інших організацій, зокрема страхової компанії  (якщо посіви були застраховані), органів місцевої влади, на території якої  знаходяться відповідні посіви, та залученими за згодою представниками  державних установ;

- документи, що підтверджують отримані суми страхового відшкодування  (у разі відсутності договору страхування - пояснення заявника про причини  непроведення страхування);

- перелік невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків  надзвичайних ситуацій, заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню  надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціального характеру, та  інших заходів.

 

2. Райдержадміністрація.

Відповідно до Порядку райдержадміністрація на підставі результатів  засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і  надзвичайних ситуацій, та матеріалів сільгосптоваровиробників узагальнює розміри завданих збитків і готує звернення в облдержадміністрацію, до якого додаються усі підтверджуючі матеріали сільгосптоваровиробників.

2

3. Облдержадміністрація.

На підставі отриманих матеріалів облдержадміністрація готує та надсилає  до Кабінету Міністрів України:

- звернення, у якому наводиться короткий опис надзвичайної ситуації, в  якому відображено причини її виникнення та наслідки; зазначено перелік  населених пунктів і часовий інтервал дії надзвичайної ситуації; розмір  фінансування (місцеві бюджети, державні цільові програми, субвенції) заходів,  направлених на запобігання виникненню надзвичайної ситуації, а також обсяг  асигнувань, спрямованих на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації за  рахунок коштів підприємств, установ та організацій, на території яких вона  виникла, і додатково - за рахунок резервних фондів місцевих бюджетів та  матеріальних резервів. 

Крім того, у зверненні зазначається:

- напрям використання коштів резервного фонду бюджету;

- головний розпорядник бюджетних коштів, якому пропонується  виділити кошти з резервного фонду бюджету (у разі необхідності); - обсяг асигнувань, який пропонується надати з резервного фонду  бюджету, в тому числі на умовах повернення;

- підстави для здійснення заходів за рахунок бюджету;

- інформація про можливість (неможливість) фінансування зазначених  заходів за рахунок інших джерел та наслідки у разі, коли кошти з резервного  фонду не будуть виділені.

- протокол засідання регіональної комісії з питань техногенно екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (далі - протокол) щодо  попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними  ознаками та рівнем. У протоколі зазначаються узагальнена інформація про  надзвичайну ситуацію, час її виникнення, зона дії та наслідки, рівень за  класифікаційними ознаками; прийняті рішення щодо її ліквідації, залучені сили  і засоби для проведення невідкладних заходів, а також обсяг матеріальних  ресурсів і коштів, виділених з резервних фондів місцевих бюджетів та інших  джерел. До протоколу додаються усі матеріали, які надійшли від  райдержадміністрацій.

- розрахунок збитків, завданих внаслідок надзвичайної ситуації складається відповідно до Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних  ситуацій техногенного і природного характеру, затвердженої постановою  Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 175 (із наданням  інформації щодо форми власності сільгосптоваровиробників, які зазнали втрат);

- довідка про гідрометеорологічні умови, яка видана Українським  гідрометеорологічним центром, або обласним центром з гідрометеорології, у  разі виникнення надзвичайної ситуації природного характеру.

- перелік невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків  надзвичайних ситуацій, заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню  надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціального характеру, та  інших заходів.

3

4. Кабінет Міністрів України.

КМУ дає доручення Мінекономіки розглянути звернення та підготувати  пропозиції для прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду  бюджету, а також у разі потреби дає доручення ДСНС, щодо підготовки  експертного висновку стосовно даного звернення.

Мінфін розглядає звернення та подані до нього матеріали, готує  пропозиції щодо підстав та можливого обсягу виділення коштів з резервного  фонду бюджету і надсилає їх до Мінекономіки.

Згідно Порядку, Мінекономіки робить узагальнений висновок і готує  проект розпорядження КМУ щодо виділення коштів з резервного фонду  бюджету.

Слід зазначити, що відповідно до пункту 11 Порядку кошти із резервного  фонду бюджету суб’єктам господарської діяльності недержавної форми  власності або суб’єктам господарської діяльності, у статутному фонді яких  корпоративні права держави становлять менше ніж 51 відсоток, виділяються  через головних розпорядників бюджетних коштів лише на умовах  повернення.

 

Однією із умов виділення коштів є відсутність заборгованості регіону  перед резервним фондом бюджету.

Фото без описуФото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь