Офіційний веб-сайт Золочівської райдержадміністрації Львівської області
Герб України
Герб України

Золочівська районна державна адміністрація
Львівської області

веб-ресурси:

Золочівська райдержадміністрація
Харківської області

Проект розвитку Львівщини

Законодавство України

База знань Wolfram|Alpha

Золочівське відділення Буської ОДПІ  повідомляє

Інформація Золочівського об’єднаного управління ПФУ

Районне управління юстиції повідомляє

Відділ статистики інформує

Районний центр зайнятості інформує

Золочівський районний Народний дім ім. І.Білозіра

Золочівський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг

Головне управління Держпраці у Львівській області

Закон України
від 19.10.2010 р.
№2608-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України ..." >>
__________________

"100 кращих товарів України"

Залучення міжнародної технічної допомоги

Міжнародний промисловий форум

Календар виставок в Греції у 2017 році

Календар виставок, що проводитимуться у 2016 році у м.Бухарест, Румунія _________________

Гранти Президента України для обдарованої молоді
_________________

До уваги виборців!

 

Довідково:


Погода у Золочеві


Новини в Україні
та світіУтилізація відпрацьованих люмінесцентних ламп

скорость интернета

Структура управління соціального захисту населення
Золочівської райдержадміністрації

 

Юридична адреса: вул. Пачовського, 7, м. Золочів, 80700

Електронна адреса: zolochiv.upszn@gmail.com

 

 

Начальник управління                        -   Уличний Ігор Зіновійович

                                                                     тел.: 4-22-12

Заступник

начальника управління                      -   Хома Алла Зіновіївна

                                                                    тел.: 4-24-06

 

Спеціалісти управління соціального захисту населення:

 

Головний державний

соціальний інспектор                           -  Шумакова Вікторія Анатоліївна

                                                                     тел.: 4-25-10

 

- проводить  перевірки достовірності та повноти інформації про доходи та майновий стан осіб, які входять до складу сім’ї, що звертається за призначенням соціальних допомог (в т. ч.  житлових субсидій);

- проводить вибіркові перевірки особових справ;

- готує у разі потреби позови до судових органів щодо стягнення надміру виплаченої з порушенням законодавства допомоги;

- здійснює контроль за цільовим використанням допомоги при народженні дитини;

- проводить роз’яснювальну роботу  з питань соціального захисту;

- розглядає скарги та звернення громадян та вирішує порушені питання в межах свої повноважень.

Вимоги головного державного соціального інспектора у межах виконання його повноважень є обов’язковими для виконання посадовими особами підприємств, установ та організацій, фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності.

Під час виконання своїх функціональних обов’язків головний державний соціальний інспектор зобов’язаний забезпечувати дотримання комерційної та службової таємниці підприємств, установ та організацій, дотримуватись конфіденційності інформації щодо особистого життя громадян.

 

 

Провідний спеціаліст

 з кадрової роботи

та державної служби                          -   Процишин Наталія Володимирівна

тел.:  4-22-12

- забезпечує підготовку проектів наказів та інших документів з питань кадрової роботи та державної служби;

- забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби;

- веде встановлену звітно-облікову документацію,готує державну статистичну звітність з кадрових питань,аналізує якісний склад державних службовців;

- здійснює інші  обов’язки згідно посадової інструкції та доручень керівництва.

 

Провідний

спеціаліст юрисконсульт                   -   Ковалик Ольга Степанівна

тел..:  4-22-12

- готує проекти розпоряджень, доручень та інших документів;

- готує відповіді на звернення громадян, заяви, скарги, приймає участь у судових засіданнях;

- проводить роз’яснювальну роботу громадян з питань їх соціального захисту ;

- здійснює контроль шляхом перевірок матеріалів пенсійних справ, щодо яких управлінням Пенсійного фонду прийнято рішення про призначення або відмову в призначенні пенсій.

 

 

Відділ бухгалтерського обліку

Начальник відділу – Заяць Світлана Володимирівна

Телефон : 4-30-04

 

- проводить нарахування заробітної плати, оформляє платіжні документи для вчасного забезпечення її виплати;

- веде бухгалтерську документацію та оформлення платіжних документів для перерахування коштів по державних допомога, чорнобильських виплатах,послугах зв'язку, по пільговому перевезенню громадян, на придбання твердого палива та скрапленого газу;

-  веде облік основних засобів та МШП;

- здійснює розподіл бюджетних асигнувань Територіального центру обслуговування пенсіонерів та ОНГ.

 

Сектор з питань праці та соціально – трудових відносин  

Завідувач сектором - Войтечко Ірина Миронівна

Телефон: 4-25-10

 

Сектор займається контролем за станом охорони праці по району та контролем по дотриманню підприємствами, організаціями, приватними підприємцями Кодексу законів про працю.

Сектором надаються консультації з питань охорони праці, проводяться навчання керівників та спеціалістів з питань охорони праці, розглядаються скарги та звернення громадян, береться участь у розслідуванні виробничих нещасних випадків, проводяться наради по охороні праці та ведеться реєстрація виробничих та невиробничих випадків.

Сектор проводить реєстрацію колективних договорів, проводить щотижневий моніторинг заборгованості заробітної плати, моніторинг створення додаткових робочих місць, надає консультації з питань законодавства про працю.  

 

 

Сектор з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці.

Завідувач сектором : Отріщенко Людмила Іванівна

Телефон: 4-30-04

 

В межах своєї компетенції сектор з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці здійснює такі функції:

- забезпечення громадян з інвалідністю засобами пересування та реабілітації;

- забезпечення ветеранів війни санаторно – курортними путівками;

- надання грошової компенсації інвалідам війни за невикористані санаторно – курортні путівки;

- надання матеріальної допомоги громадянам з інвалідністю з Фонду України соціального захисту інвалідів;

- забезпечення громадян з інвалідністю спецавтотранспортом;

- виплата грошової компенсації на транспортне обслуговування ( бензин, ремонт та техобслуговування);

- ведення бази даних об'єктів соціально – культурного призначення щодо безперешкодного доступу до них громадян з обмеженими фізичними можливостями;

- ведення бази даних осіб, які потребують забезпечення протезами та засобами реабілітації і пересування ( інвалідні коляски, палиці, милиці, стоїки);

- видача пільгових проїзних талонів для проїзду у транспорті;

- оформлення документів для розміщення громадян в будинки – інтернати;

- оформлення документів для встановлення опіки над недієздатними громадянами;

- здійснення державного нагляду за правильністю призначення та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України;

- видача посвідчень, які дають право на пільги:

  • інвалід війни

  • учасник війни

  • сім'я загиблого ( померлого) ветерана війни

  • діти війни

  • жертви нацистських переслідувань

  • ветеран праці

- здійснення комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, громадян похилого віку, осіб звільнених з місць позбавлення волі, бездомних громадян та дітей;

- забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуття ними освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям;

- готує програми та заходи по соціальному захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, бездомних громадян та осіб звільнених з місць позбавлення волі;

- аналізує стан реалізації комплексних програм та заходів соціальної підтримки інвалідам, ветеранам війни та праці, малозабезпеченим верствам населення.  

 

 

Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення

Завідувач відділом – Пузиняк Оксана Василівна

Телефон: 4-30-87

Головний спеціаліст з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС – Шептицька Любов Ярославівна

Телефон: 4-30-04

- Формує «Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги»;

-  Веде систему персоніфікованого розрахунку пільг на житлово-комунальні послуги за даними організацій-надавачів послуг;

-  Забезпечує максимальний збір інформації без особисої участі пільгової категорії громадян;

-   Здійснює розрахунки з постачальниками послуг;

-   Здійснює оформлення платіжних документів для перерахування коштів одержувачам державних допомог, що фінансуються з Фонду інвалідів;

-   Веде облік громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та їх дітей;

-  Розробляє кошторис видатків по відшкодуванню чорнобильських компенсаційних виплат та здійснює контроль за їх виконанням;

-   Здійснює прийом та оформлення документів на видачу посвідчень пільговим категоріям громадян.

 

Відділ грошових виплат та компенсацій управління

Завідувач відділом – Отріщенко Надія Василівна

Телефон: 4-25-10

Структура відділу:

Головний спеціаліст сектору прийняття заяв та документів;

Головний спеціаліст сектору опрацювання заяв та прийняття рішень;

Головний спеціаліст інформатор-координатор;

Архіваріус

- у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України ,постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, положеннями та наказами Міністерства праці та соціальної політики України, розпорядженнями обласної та районної адміністрацій щодо удосконалення роботи з питань забезпечення населення адресними грошовими виплатами,іншими нормативними актами щодо напрямків діяльності відділу і складання статистичної звітності ;

-  забезпечує прийом громадян згідно Єдиної технології прийому громадян;

-  головними спеціалістами відділу проводиться перевірка правильності призначення усіх видів соціальних виплат;

-   відділ виконує усі доручення керівництва, які стосуються виконання державних програм у сфері надання населенню соціальних виплат.

 

Сектор автоматизованої обробки інформації

Завідувач сектором – Сахневич Руслана Миколаївна

Телефон: 4-25-10

- впроваджує методи механізованої обробки інформації , створення бази даних на ПЕОМ;

- розробляє пропозиції по вдосконаленню програмних засобів;

- архівує та зберігає інформаційну базу на електронних носіях;

- формує списки на виплату усіх видів соціальних виплат;

- проводить звірку наданих субсидій за даними організацій-надавачів послуг про помісячне фактичне споживання послуг абонентами, що мають засоби обліку.

 

Земельні ділянкии | Інвестиційні пропозиції | На початок | На головну сторінку

Наша адреса: 80700, вул. В.Чорновола, 3, м. Золочів Львівської області

E-mail: zolochiv_rda@ukr.net