Офіційний веб-сайт Золочівської райдержадміністрації Львівської області
Герб України
Герб України

Золочівський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

веб-ресурси:

Про доступ до публічної інформації

Громадське обговорення!

Закон України
від 19.10.2010 р.
№2608-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України ..." >>
__________________

Нова еліта нації

Стратегія державної кадрової політики

Всеукраїнський конкурс
«Кращий державний службовець»

__________________

Запроваджена нова торгова система
Аграрної біржі

ЕлітЕКСПО-2013

С/г ярмарок MAAMESS 2013
__________________

До уваги виборців!

 

Довідково:


Погода у Золочеві


Новини в Україні
та світі

 Утилізація відпрацьованих люмінесцентних ламп
 

скорость интернета

Відділення соціальної допомоги вдома Золочівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

Відділення соціальної допомоги вдома територіального центру утворюється для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) не менш як 80 таких одиноких громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV і V групу рухової активності) і потребують сторонньої допомоги, соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в домашніх умовах згідно з медичним висновком:

– похилого віку;

– інвалідів (які досягли 18-річного віку), крім інвалідів унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці).

Відділення не здійснює соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян, які потребують цілодобового стороннього догляду.

Право на позачергове соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціальної допомоги вдома мають одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії.

Відділення соціальної допомоги вдома може здійснювати обслуговування громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги.

На кожного громадянина, якого обслуговує відділення соціальної допомоги вдома, ведеться особова справа, в якій міститься:

1) письмова заява громадянина;

2) медичний висновок про не здатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;

3) карта індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

4) один примірник договору, укладеного громадянином і територіальним центром про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг);

5) довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

6) витяг з Реєстру правочинів про відсутність укладеного договору довічного утримання (догляду), виданий нотаріусом (за наявності);

7) копія довідки про встановлення групи інвалідності ( за наявності);

8) копія наказу про здійснення (припинення) соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

 

Відділення соціально-побутової адаптації Золочівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

Відділення соціально-побутової адаптації Золочівського районного територіального центру утворюється для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) не менш як 30 громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), що частково втратили здатність до самообслуговування.

Відділення соціально-побутової адаптації обслуговує громадян незалежно від їх сімейного стану, які мають часткове порушення рухової активності та не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової і психологічної адаптації, надання соціально-побутових, соціально-педагогічних, психологічних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, підтримання соціальної незалежності, відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку.

 Відділення соціально-побутової адаптації надає:

соціально-побутові послуги - соціально-побутова адаптація осіб похилого віку, інвалідів з метою усунення обмежень життєдіяльності, підтримка соціальної незалежності, навчання трудовим навичкам, адаптація до посильної трудової діяльності;

соціально-педагогічні послуги - організація індивідуального корекційного процесу з відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, виховування навичок спілкування, виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб, організація дозвілля і відпочинку (проведення лекцій, бесід, зустрічей, створення самодіяльних художніх колективів, гуртків тощо);

психологічні послуги - організація надання консультацій з питань психічного здоров'я та поліпшення відносин з оточуючим соціальним середовищем, психологічна корекція, надання методичних порад;

інформаційні послуги - надання інформації, необхідної для ліквідації складної життєвої ситуації, що склалася;

–  інші соціальні послуги.

На кожного громадянина, якого обслуговує відділення соціально-побутової адаптації, ведеться особова справа, в якій міститься:

1) письмова заява громадянина;

2) медичний висновок про потребу в соціально-побутовій адаптації та відсутність медичних протипоказань для перебування в колективі;

3) карта індивідуальних потреб у соціальних послугах;

4) копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);

5) довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

6) копія наказу про здійснення (припинення) обслуговування

 

Відділення соціально-медичних послуг Золочівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

Відділення соціально-медичних послуг територіального центру утворюється для обслуговування не менш як 50 громадян на день або за наявності 25-ти ліжко-місць для громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку) з частковим порушенням рухової активності, які частково не здатні до самообслуговування.

Відділення обслуговує громадян незалежно від їх сімейного стану, які не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-медичних послуг з метою запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів особи, підтримки її здоров'я.

Відділення соціально-медичних послуг надає:

соціально-медичні послуги - організація консультацій щодо запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів особи, підтримка її здоров'я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів;

психологічні послуги - організація консультацій з питань психічного здоров'я та поліпшення відносин з оточуючим соціальним середовищем, психологічна корекція, методичні поради;

інформаційні послуги - надання інформації, необхідної для ліквідації складної життєвої ситуації, що склалася;

інші соціальні послуги.

На кожного громадянина, якого обслуговує відділення соціально-медичних послуг, ведеться особова справа, в якій міститься:

1) письмова заява громадянина;

2) медичний висновок про потребу в соціально-медичних послугах та відсутність медичних протипоказань для перебування в колективі;

3) карта індивідуальних потреб у соціальних послугах;

4) довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

5) копія наказу про здійснення (припинення) обслуговування.

 

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги Золочівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру утворюється для обслуговування не менш як 500 малозабезпечених громадян, які відповідно до акта обстеження матеріально-побутових умов потребують натуральної чи грошової допомоги:

– похилого віку;

– інвалідів;

– хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці) у разі коли вони на своєму утриманні мають неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів;

– які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою, у разі коли вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів.

Право на безоплатне обслуговування відділенням адресної допомоги мають:

громадяни, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

інші громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів, за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж 1,5 прожиткового мінімуму для сім'ї;

громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.";

На кожного громадянина, якого обслуговує відділення адресної допомоги, ведеться особова справа, в якій міститься:

1) письмова заява громадянина;

2) довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

3) довідки про доходи членів сім'ї;

4) копія наказу про здійснення (припинення) обслуговування.

 

Стаціонарне відділенням для постійного або тимчасового проживання с.Новоселище Золочівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

До стаціонарного відділення на постійне або тимчасове проживання, повне державне утримання безоплатно приймаються одинокі громадяни похилого віку, інваліди (які досягли 18-річного віку), хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров'я за станом здоров'я не здатні до самообслуговування, потребують постійного стороннього догляду та допомоги, соціально-побутових, соціально-медичних та інших соціальних послуг.

У стаціонарному відділенні громадяни перебувають на повному державному утриманні, одержують необхідні їм соціальні послуги та відповідно до встановлених норм забезпечуються:

1) житлом, одягом, взуттям, постільною білизною, м'яким і твердим інвентарем і столовим посудом;

2) раціональним чотириразовим харчуванням, у тому числі з урахуванням віку і стану здоров'я, у межах натуральних норм харчування, передбачених для мешканців інтернатних установ;

3) цілодобовим медичним обслуговуванням;

4) слуховими апаратами, окулярами, протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування (крім моторизованих), медикаментами відповідно до медичного висновку;

5) комунально-побутовим обслуговуванням (опалення, освітлення, радіофікація, тепло-, водопостачання тощо).

Одиноким пенсіонерам, які перебувають у стаціонарному відділенні, пенсія виплачується у встановленому законодавством порядку.

На кожного громадянина, який перебуває у стаціонарному відділенні, ведеться особова справа, в якій міститься:

1) письмова заява громадянина;

2) копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

3) направлення (путівка);

4) висновок лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров'я про нездатність до самообслуговування та потребу в постійному сторонньому догляді та допомозі;

5) довідка про розмір призначеної пенсії;

6) довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

7) витяг з Реєстру правочинів про відсутність укладеного договору довічного утримання (догляду), виданий нотаріусом (за наявності);

8) довідка медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (за наявності);

9) копія наказу про здійснення (припинення) обслуговування

 

Пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації Золочівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

Пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації Золочівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) створюється з метою надання громадянам послуг з прокату технічних та інших засобів реабілітації (далі – засоби реабілітації).

Пункт прокату надає у користування такі засоби реабілітації:

повернуті місцевим органам соціального захисту населення, перелік яких затверджено наказом Мінпраці від 20.01.2009 N 14 "Про затвердження Переліку технічних та інших засобів реабілітації, виданих інвалідам та іншим особам, що підлягають поверненню до місцевих органів праці та соціального захисту населення у разі смерті зазначених осіб, якщо строк їх експлуатації не закінчився";

отримані за рахунок безкоштовного передавання до пункту прокату;

придбані пунктом прокату за наявні кошти від провадження господарської діяльності.

Оплата за користування засобом реабілітації здійснюється наймачем відповідно до вимог чинного законодавства та умов договору.

Послуги з прокату надаються особам, які звернулись до пункту прокату та уклали з ним відповідний договір.

Договір оформлюється у двох примірниках, що підписуються наймачем і директором територіального центру. Один примірник залишається у пункті прокату, другий видається наймачеві.

Договір оформлюється на підставі паспорта, посвідчення про взяття на облік (для бездомних громадян).

Термін, на який видається засіб реабілітації, узгоджується сторонами у договорі.

За згодою сторін користування засобом реабілітації може бути продовжене на новий строк шляхом внесення доповнень до договору.

Наймач має право у будь-який час повернути засіб реабілітації.

Пункт прокату зобов'язаний видавати засоби реабілітації, придатні до експлуатації. Перевірка робочого стану засобів реабілітації, що видаються, здійснюється у присутності наймача.

При видачі засобів реабілітації відповідальний працівник пункту прокату ознайомлює наймача з правилами їх експлуатації, умовами використання та повернення.

Наймач зобов'язаний бережливо користуватись засобом реабілітації відповідно до його призначення.

Після закінчення строку прокату наймач повинен повернути взятий напрокат засіб реабілітації у робочому стані (з урахуванням зносу за період перебування у нього засобу реабілітації).

   

Земельні ділянки | Інвестиційні пропозиції | На початок | На головну сторінку

Наша адреса: 80700, вул. В.Чорновола, 3, м. Золочів Львівської області

E-mail: zolochiv_rda@ukr.net