Золочівська районна державна адміністрація

Львівської області

Контактна інформація | На головну сторінку
розділова риска

Відділ містобудування та архітектури

Відділ містобудування та архітектури Золочівської районної державної адміністрації (надалі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, підзвітним і підконтрольним голові районної державної адміністрації, управлінню архітектури, містобудування та інфраструктурних проектів Львівської обласної державної адміністрації.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами начальника управління архітектури, містобудування та інфраструктурних проектів обласної державної адміністрації, а також Положенням.

Основними завданнями відділу є:

1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району.

2. Аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації.

3. Координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду.

4. Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією.

5. Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає районній державній адміністрації пропозиції з цих питань.

2. Готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку району і подає їх на розгляд до районної державної адміністрації.

3. Готує рішення щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях.

4 Вносить пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району.

5 Здійснює моніторинг: реалізації схеми планування території району; стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій); забудови та іншого використання територій;

6 Сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району.

7 Вносить пропозиції виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації.

8 Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

9 Забезпечує контроль в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

10 Готує пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів.

11 У межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району.

12. Координує діяльність: суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини; підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

13. Надає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки.

14. Надає будівельний паспорт забудови земельної ділянки.

15. Надає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району.

16. Оформляє паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

17. Забезпечує ведення містобудівного кадастру на території району.

18. Сприяє створенню та оновленню картографічної основи території області.

19. Забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів.

20. Співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування.

21. Інформує населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів.

22. Організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів.

23. Сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури.

24. Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів.

25. Виконує інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

Склад відділу містобудування та архітектури

Начальник відділу -

Головний спеціаліст - Зарічний Віктор Зіновійович

Головний спеціаліст - Кушнір Роман Михайлович

Новини

 

Інформація щодо створення ОСББ

 

 

5 червня 2013 року перший заступник голови Золочівської райдержадміністрації Михайло Бучковський взяв участь у засіданні архітектурно-містобудівної ради. Розглянули генеральні плани сіл Струтин, Золочівка, Зарваниця, Кобилеччина Струтинської сільської ради та детальний план території для розширення підприємства ТзОВ ""Карпатські мінеральні води".

Рекомендовано розробникам внести окремі корективи в містобудівну документацію та подати на затвердження сесією сільської ради.

 

20 лютого 2013 року відбулося засідання архітектурно-містобудівної ради щодо розгляду генерального плану м. Золочів. На засіданні про рішення генерального плану доповідали головний архітектор проекту Ю.М. Столяров та розробник - О. Малиновська (Інститут проектування міст "Містопроект").

Розробники відповіли на питання представників служб, контролюючих органів району, райдержадміністрації, депутатів Золочівської міської ради.

 

12 грудня 2012 року відбулося засідання архітектурно-містобудівної ради щодо розгляду генерального плану м. Глиняни. На засіданні про рішення генерального плану доповідали головний архітектор проекту Ю.М. Столяров та розробник - О.О. Новаківська (Інститут проектування міст "Містопроект"). Розробники відповіли на питання представників служб, контролюючих органів району, райдержадміністрації, депутатів Глинянської міської ради.

 

Громадські слухання

 

26 грудня 2011 року в Народному домі м. Глиняни відбулося громадське слухання проектного генерального плану м. Глиняни. Розробник генерального плану - Державний інститут проектування міст "Містопроект".

З основними положеннями проекту генерального плану громадськість ознайомили головний архітектор проекту Ю. Столяров та автор проекту О. Новаківська. Також було представлено історико-архітектурний опорний план м. Глиняни, розробником якого є інститут "Укрзахідпроектреставрація". З історичним розвитком міста та історією його забудови присутніх ознайомила головний архітектор проекту Л. Скепко. Розробники генплану відповіли на запитання присутніх. Жителі м. Глиняни обговорили проектні рішення генплану, подали свої пропозиції та зауваження.

 

 

В обговоренні проекту генплану м. Глиняни взяли участь головний державний санітарний лікар району І.Білас, головний архітектор району Р. Барчук, міський голова м. Глиняни І.Шульга.

Земельні ділянки | Інвестиційні пропозиції | На початок | На головну сторінку


Наша адреса: 80700, вул. В.Чорновола, 3, м. Золочів Львівської області

E-mail: zolochiv_rda@ukr.net